Vận Tiêu

Sau khi tứ đại tiêu cục liên doanh với nhau, việc làm ăn của Trường Thanh Tiêu Cục ngày càng phát đạt, Tổng tiêu đầu Bách Lý Trường Thanh chiêu mộ hảo thủ tinh thông võ nghệ giúp hộ tống tiêu ngân.

NPC Nhiệm Vụ

Bách Lý Trường Thanh (15, 54) tại Trường Thanh Tiêu Cục – Kinh Thành.

Điều Kiện

  • Tổ đội 3 người
  • Thể lực >= 2

Thực Hiện Nhiệm Vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi phải đi thu thập thông tin liên quan đến việc ngân phiếu của Tiêu Cục thì đánh cắp.

Phần Thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ có tỉ lệ nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các phần thưởng sau:

Phần Thưởng
Thể Lực Dược Tề
Ngân Phiếu Khoán
Chìa Khóa Hòm Báu
Chìa Khóa Hòm Noel
Bát Nhã Tâm Kinh
Thiên Mệnh
Hoàn x2 EXP Nhân Vật
Hoàn x3 EXP Nhân Vật
Hoàn x4 EXP Nhân Vật
Hoàn x2 EXP Trợ Thủ
Hoàn x3 EXP Trợ Thủ
Hoàn x4 EXP Trợ Thủ
Tu Luyện Đan Lễ Hạp
Thánh Hỏa Lệnh
Cao Tẩy Tủy Kinh
Tuyệt Kỹ Tàn Quyển
Kim Thiết Tinh Anh
x3 Cống Hiến Bang
x10 Cống Hiến Bang
Cường Hóa Sơ/Trung/Cao Cấp

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn