Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh | Cổ Long Online - Part 12

Hướng Dẫn Nhận Kim Nguyên Bảo

0
KNB

Sau khi nạp thẻ thành công, để nhận được Kim Nguyên Bảo trong game, quý bằng hữu thực hiện như sau

Khuyến Mại Chuyển Khoản

0
Nhà Giáo Việt Nam

Trong thời gian 3 ngày, khi người chơi nạp hình thức chuyển khoản sẽ được tặng thêm Chìa Khóa Năm Mới tương ứng.