KNB

Sau khi nạp thẻ thành công, để nhận được Kim Nguyên Bảo trong game, quý bằng hữu thực hiện như sau

Đăng nhập vào game, chọn Thương Thành (hoặc tổ hợp phím Alt + N)

Thương Thành

Tại bảng Thương Thành, chọn Làm Mới để nhận KNB sau khi nạp thẻ thành công.

Thương Thành