Hướng dẫn nhận thuỏng Cổ Long

Để nhận được các phần thưởng quà tặng Cổ Long trong game, quý bằng hữu thực hiện như sau:

Di chuyển tới Vô Danh Đảo, gặp Chủ Tiền Trang Dương Khai Thái (101,192)

Đối thoại với Dương Khai Thái, chọn Thương Thành.

Lúc này sẽ xuất hiện Túi Càn Khôn để nhận quà.
Nếu các bạn chưa thấy phần thưởng, hãy chọn “Làm Mới”

Mọi thắc mắc xin gửi trực tiếp tại mục Hỗ Trợ trên trang tài khoản hoặc email đến địa chỉ Clover@colong.vn

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!