Tấn Công Tư Chất Hoàn

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Mệnh Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Mệnh đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của bản thân, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

NPC Liên Quan

Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành

Nội Dung

Cấp độ nhân vật 80 trở lên mới có thể học được Thiên Mệnh Trợ Thủ và max cấp là cấp 50.

Để có thể tu luyện tâm pháp Thiên Mệnh trợ thủ, đại hiệp cần đủ số lượng vật phẩm Thiên Mệnh có sẵn trong hành trang. Vật phẩm Thiên Mệnh chỉ có thể mua tại Thương Thành của Cổ Long Online.

Thiên Mệnh

Khi đã đạt Cấp 50 của Thiên Mệnh Trợ Thủ, đại hiệp sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển và Ngân Phiếu để nâng cấp Siêu Tuyệt Học → Cuồng Tuyệt Học và học được kỹ năng Thiên Mệnh cho trợ thủ.

Yêu Cầu Cuồng Tuyệt Học
Siêu-Thâu Thiên
(Cấp 20)
Kết hợp với Sơ/Chân/Siêu-Đoạt Mệnh Liên Hoàn có khả năng tấn công 2 lần
Siêu-Huyết Toái
(Cấp 20)
Kết hợp với Sơ/Chân/Siêu-Đoạt Mệnh Liên Hoàn có khả năng tấn công 3 lần
Siêu-Nhất Kiếm Phi Hoa (Cấp 20) Kết hợp với Sơ/Chân/Siêu-Đoạt Mệnh Liên Hoàn có khả năng tấn công 3 lần
Siêu-Lôi Đình Chấn Nộ
(Cấp 20)
Kết hợp với Sơ/Chân/Siêu-Đoạt Mệnh Liên Hoàn có khả năng tấn công 3 lần
Siêu-Đại Bi Tuyệt Hồn
(Cấp 20)
Kết hợp với Sơ/Chân/Siêu-Đoạt Mệnh Liên Hoàn có khả năng tấn công 3 lần
Siêu-Nộ Trảm
(Cấp 20)
Đang cập nhật…..
Siêu-Thiên Phật
(Cấp 20)
Đang cập nhật…..
Siêu-Dĩ Thân
(Cấp 20)
Đang cập nhật…..
Siêu-Kiếm Tỏa
(Cấp 20)
Đang cập nhật…..
Siêu-Sáp Huyết
(Cấp 20)
Đang cập nhật…..

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai