Tuyệt Học Trợ Thủ

Siêu Tuyệt Học là các kỹ năng mới, được nâng cấp từ Tuyệt Học Trợ Thủ trong Cổ Long Online. Mỗi kỹ năng đều ẩn chứa các sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và huyền bí bên trong nó.

Nội Dung

Chỉ trợ thủ Cuồng mới có thể nâng cấp kỹ năng.
Tất cả các tuyệt học trợ thủ đều có thể nâng cấp và cấp độ tối đa là 20 cấp.

Để tiến hành nâng cấp, đại hiệp cho trợ thủ sử dụng vật phẩm Tuyệt Kỹ Tàn Quyển

tuyệt học tàn quyển siêu thâu thiên

Đại hiệp có thể mang vật phẩm Võ Học Bí Tịch (Chân) hoặc Tuyệt Học Bí Tịch bất kỳ đến gặp NPC Sở Lưu Hương ở Vô Danh Tửu Lầu để đổi lấy Tuyệt Kỹ Tàn Quyển

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai