Danh Sách Pet Tím Cổ Long

Tổng hợp danh sách các trợ thủ bảo bảo quý hiếm của Cổ Long Online.

Hình Ảnh Tên Gọi Cấp Bắt Vị Trí
Tiêu Thiếu Anh Tiêu Thiếu Anh 0 Boss Ẩn tại Bích Vân Than
Thiết Hoa Nương Thiết Hoa Nương 0 Boss Ẩn tại Vong Ưu Lâm
Âu Dương Hỉ Âu Dương Hỉ 0 Boss Ẩn tại Vô Danh Nham Động
Công Tôn Đại Nương Công Tôn Đại Nương 5 Boss Ẩn tại Kinh Thành Nam Giao
Dương Tranh Dương Tranh 15 Boss Ẩn tại Bách Hoa Cốc
Anh Tử Anh Tử 15 Boss Ẩn tại Nguyệt Nha Loan
Đoàn Ngọc Đoàn Ngọc 15 Boss Ẩn tại Giang Nam
Long Vân Nhị Gia Long Vân Nhị Gia 15 Boss Ẩn tại Lang Sơn Sơn Lộc
Bạch Vân Mục Nữ Bạch Vân Mục Nữ 25 Boss Ẩn tại Lang Sơn Tiểu Kính
Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Kinh 25 Boss nhiệm vụ Diệt Thanh
Giang Khinh Hà Giang Khinh Hà 25 Boss nhiệm vụ Diệt Thanh
Tâm Mi Đại Sư Tâm Mi Đại Sư 25 Boss nhiệm vụ Diệt Thanh
Tiểu Mã Tiểu Mã 25 Boss Ẩn tại Lang Sơn Chi Điên
Lý Hoại Lý Hoại 25 Boss Ẩn tại Diệu Phong Sơn
Bạch Vận Sinh Bạch Vân Sinh 35 Boss Ẩn tại Biên Bức Động Tầng 1
Khô Mai Đại Sư Khô Mai Đại Sư 25 Boss Ẩn tại Biên Bức Động Tầng 2
Cao Á Nam  Cao Á Nam 45 Boss Ẩn tại Biên Bức Động Tầng 3
A Phi A Phi 45 Boss Ẩn tại Phù Vân Lĩnh
Mã Phương Linh Mã Phương Linh 45 Boss Ẩn tại Vạn Mã Nguyên
Cao Lập Cao Lập 55 Boss Ẩn tại Khổng Tước Pha
Thượng Quan Phi Yến Thượng Quan Phi Yến 55 Boss Ẩn tại Kinh Thành Đông Giao
HÙng Miêu Nhi Hùng Miêu Nhi 55 Boss Ẩn tại Thục Trung
Hồ Sinh Hồ Sinh 65 Boss Ẩn tại Kim Sa Loan
Diệp Tường Diệp Tường 65 Boss Ẩn tại Khoái Hoạt Lâm
A Cổ A Cổ 65 Boss Ẩn tại Lục Thủy Hồ
Quách Đại Lộ Quách Đại Lộ 75 Boss Ẩn tại Bắc Hành Đạo
Phong Tứ Nương Phong Tứ Nương 75 Boss Ẩn tại Ác Nhân Cốc
Nhân Thượng Nhân Nhân Thượng Nhân 75 Boss Ẩn tại Khổng Tước Lăng tầng 1
Yến Nam Phi Yến Nam Phi 75 Boss Ẩn tại Khổng Tước Lăng tầng 2
Liễu Kim Liên Liễu Kim Liên 85 Boss Ẩn tại Khổng Tước Lăng tầng 3
Miêu Thiên Vương Miêu Thiên Vương 85 Boss Ẩn tại Khổng Tước Lăng tầng 4
Ngọa Vân Tiên Sinh 95 Boss Ẩn tại Cửu Cung Tiên Đảo
Bảo Cơ Tướng Quân 95 Boss Ẩn tại Mộc Nhân Viện
Trầm Bích Quân 105 Boss Ẩn tại Ngoạn Ngẫu Sơn Trang
Liên Thành Bích 105 Boss Ẩn tại Ngoạn Ngẫu Thủy Tạ
Thiết Tâm Lan 105 Boss Ẩn tại Ngoạn Ngẫu Sơn Trang
Tô Anh 105 Boss Ẩn tại Ngoạn Ngẫu Thủy Tạ
Nam Cung Bình 5 Boss Ẩn tại Biên Bức Đảo
Tú Hoa Đại Đạo 25 Nhiệm vụ Vận Tiêu
Trương Tinh 45 Nhiệm vụ Vận Tiêu
Liễu Dư Hận 65 Nhiệm vụ Vận Tiêu
Âu Dương Huynh Đệ 35 Boss tứ tương
Lý Đại Chùy 45 Boss tứ tương
Thiết Chiến 45 Boss tứ tương
Hiên Viên Tam Quang 55 Boss tứ tương
Đồ Kiều Kiều 55 Boss tứ tương
Âm Cửu U 65 Boss tứ tương
Cáp Cáp Nhi 65 Boss tứ tương
Tiêu Mễ Mễ 65 Boss tứ tương
Bạch Khai Tâm  75 Boss tứ tương
Đỗ Sát  85 Boss tứ tương
Thạch Quan Âm 55 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Hồ Thiết Hoa 55 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Nguyên Tùy Vân 55 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Lâm Tiên Nhi 65 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Cơ Bi Tình 65 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Yến Thất 65 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Cung Cửu 75 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Bạch Y Nhân 75 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Liên Tinh 85 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Công Tử Vũ 85 Nhiệm vụ Bảng Vàng
Di Lạc 65 Hộ Pháp Tà Giáo
Ác Ma 65 Hộ Pháp Tà Giáo
Ma Vương 65 Hộ Pháp Tà Giáo
Kiếm Ma 65 Hộ Pháp Tà Giáo
Hắc Kỵ Tướng Quân 65 Giang Hồ Ác Bá
Ngọc Lang Quân Ngọc Lang Quân 65 Đột Kích Môn Phái
Tiểu TIên Nữ Tiểu Tiên Nữ 65 Đột Kích Môn Phái
Quỷ Tinh Linh Quỷ Tinh Linh 65 Đột Kích Môn Phái
Diệu Lang Trung Diệu Lang Trung 65 Đột Kích Môn Phái
Hồng Tụ Nữ Hồng Tụ Nữ 65 Đột Kích Môn Phái
Tật Phong Lang Tật Phong Lang 65 Đột Kích Môn Phái
Phi Thiên Vũ Phi Thiên Vũ 65 Đột Kích Môn Phái
Kim Linh Nhi Kim Linh Nhi 65 Đột Kích Môn Phái