Tuyệt Học Trợ Thủ

BQT Cổ Long 2 xin trân trọng giới thiệu hệ thống cường hóa bang phái kiểu mới, hỗ trợ tốt hơn cho các đại hiệp có thể dễ dàng tiếp cận với tính năng cường hóa trong bang phái.

Nội Dung

Các đại hiệp tới gặp NPC Tu Luyện Sơn Trang – Tảo Địa Tăng tại Tu Luyện Động để có thể học cường hóa bang phái, có thể lựa chọn cường hóa bằng điểm Cống Hiến Bang hoặc Tu Luyện Đan.

Hệ thống cường hóa bang kiểu mới sẽ không cần phụ thuộc vào Tài Chính của bang. Cách 60 phút, các đại hiệp có thể tới học cường hóa 1 lần. Số điểm cường hóa mỗi lần nhận được phụ thuộc vào cấp độ của Sơn Trang.

Sơn Trang Cường Hóa
1 +10
2 +20
3 +40
4 +60
5 +80

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai