Bảo trì định kỳ hàng ngày để server hoạt động ổn định hơn. Thời gian bắt đầu tiến hành bảo trì là 7:00 sáng, thời gian bảo trì kéo dài 10 phút đến 7h10 hoàn thành.

Thời Gian

Tiến hành bảo trì từ 7h00 đến 7h10 sáng hàng ngày.

Nội Dung

Ngày Nội Dung
23-09 Cập nhật hệ thống Thánh Y Giáp
Chi tiết tham khảo tại: Thánh Y Giáp
 
22-09 1. Tắt thông báo kênh tin đối với vật phẩm Trấn Phái Mật Tịch khi mở hòm báu năm mới
2. Cập nhật Event Khuyến Mại Trung Thu. Chi tiết tham khảo tại : Event Khuyến Mại Trung Thu
 
21-09 Cập nhật Hộ Pháp trong hòm báu năm mới (Khi mở hòm báu năm mới thay vì xuất hiện Hộ Pháp như cách thức cũ, sẽ thay đổi thành nhận điểm chmp trực tiếp. Khi mở theo cá nhân, nhân vật chỉ nhận được 10 điểm chmp và khi tổ đội 5 thành viên, chủ pt mở hòm thì tất cả 5 nhân vật mỗi acc đều nhận được 10 điểm chmp
 
20-09 1. Nâng giới hạn của Bích Tâm Đan lên 10 lần
2. Sửa lỗi kỹ năng Long Hổ Nhu Thân Thuật của trợ thủ môn phái
3. Sửa lỗi kỹ năng Tham Hoa Tiệt Mạch Thủ của trợ thủ môn phái
 
19-09 Cập nhật học nhanh vật phẩm Ngoại Công Điển Tích, Nội Công Điển Tích
 
17-09 Tắt tất cả hiệu ứng mặc định của đồ Hoàng Kim, Thời Trang Hoàng Kim, Công Tử Bạc Liêu, Thánh Y Giáp. Kích hoat lại hiệu ứng tại NPC Kiếm Thần Khí ở gần Đồ Phương (Kinh Thành)
 
16-09 Cập nhật túi Hoàng Kim Phúc Đại: loại bỏ Bảo-Đại Hiệp, x2 tỉ lệ Cuồng-Đại Hiệp
 
15-09 Cập nhật học nhanh các kỹ năng crit, stcm ở Sư Môn
 
14-09 1. Gộp vật phẩm Hoàn Thành Nhiệm Vụ, tăng số lượng lên 250
2. Tắt thông báo kênh Tin phần thưởng Kỳ Lân Cái các vật phẩm: Tử Thiết Tinh Anh, Kim Thiết Tinh Anh, Võ Học Bí Tịch, Thiên Mệnh
3. Cập nhật vị trí NPC Cổ Long vào Đạo Tiêu Kỳ
4. Sửa lỗi không dùng được skill Độc Vân Di Tán của trợ thủ
 
13-09 Cập nhật hoạt động mới: Dã Tẩu Cổ Long
 
10-09 1. Thay đổi khung giờ event:
– Hoạt động Tiểu Tặc Trộm Bánh sẽ xuất hiện vào phút 00
– Hoạt động Sư Vương sẽ xuất hiện vào phút 30
 
09-09 1. Nâng cấp hệ thống Đồ Thời Trang Hoàng Kim
2. Sửa lỗi hệ thống Thiên Phú Trợ Thủ (Lỗi học trùng 2 thiên phú cùng loại cho 1 pet)
 
07-09 1. Sửa lỗi HP đối với nhân vật có HP > 65.000
2. Cập nhật Event Khuyến Mại Dịp 9/9
 
06-09 1. Sửa lỗi tụt HP đối với trợ thủ có HP > 80.000
2. Sửa lỗi không dùng được skill Bích Thủy Thanh Mính của trợ thủ
3. Sửa lỗi hiệu ứng Cấm Hồi Sinh của skill Đại Bi Tuyệt Hồn
4. Cập nhật vật phẩm mới trong Thương Thành: Lệnh Bài Giảm Cấp
(1 item giảm 1 cấp)
 
05-09 1. Cập nhật vật phẩm Hoàn Thành Nhiệm Vụ vào Thương Thành
2. Nâng cấp hệ thống Thiên Phú Trợ Thủ
 
04-09 1. Cập nhật Huyền Thiết Tinh Anh trong Thương Thành
2. Cập nhật vật phẩm mới trong Thương Thành
 
02-09 1. Tắt thông báo kênh Tin khi đào kho báu kinh động Hộ Pháp Tà Giáo, chỉ người đào mới biết vị trí.
2. Cập nhật Thu thập Huân Chương không cần sử dụng bộ thời trang theo Class.
3. Tắt thông báo kênh Tin đối với hoạt động Ác Chiến Quần Hùng và Ác Nhân Cốc (bắt pet, giết pet).
4. Tắt thông báo kênh Tin đối với nhiệm vụ Sư Môn.
 
28-08 1. Tắt thông báo kênh Tin 1 số vật phẩm khi mở các loại Hòm Báu
2. Cập nhật gộp vật phẩm Cao-Hộ Thân Yên
 
25-08 Cập nhật Thiết Tâm Lan và Tô Anh vào BOSS ở 2 map Ngoạn Ngẫu
 
23-08 Nâng giới hạn của Hoàn x4 EXP nhân vật lên 4 lần
 
21-08 Nâng giới hạn của Bích Huyết Đan, Bích Linh Đan lên 10 lần
 
19-08 1. Thêm Siêu Bí Tịch Thú Cưỡi vào Thương Thành
2. Nhân vật đang ở trang thái tổ đội có thể mở Hòm Báu Đại Soái
3. Thêm Danh Vọng khi khiêu chiến Giang Hồ Ác Bá
4. Thú con Cấp 5 có thể tiến hóa thành thú trưởng thành
5. Thêm Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương vào Thương Thành
 
16-08 Tạm đóng hiệu ứng của trang bị Tứ Linh để sửa lỗi hiển thị
Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai