Chợ Đêm Trung Thu

Cuối cùng ngày vinh danh các đại hiệp chăm chỉ tham gia sự kiện Trung Thu Đoàn Viên cũng đã đến. Hôm nay BQT Cổ Long 2 xin được bố cáo thiên hạ danh sách các vị đại hiệp đã xứng đáng nhận được phần thưởng.

Top UID Nhân Vật Kỳ Nguyện
1 900 22491
2 20 13150
3 2035 1700

 
Phần thưởng sẽ được gửi về Thương Thành ở Chủ Tiền Trang các thành trấn vào lúc 21:00 ngày 16/10/2017.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online