Khuyến Mại Nạp Thẻ

Trong thời gian này khi người chơi nạp thẻ với bất kỳ mệnh giá nào sẽ được tặng thêm KNB tương ứng.

Thời Gian

Bắt đầu: 08:00 ngày 01/09/2017
Kết thúc: hết ngày 08/09/2017

Nội Dung

Đối Với Thẻ Nạp

Với tất cả các thẻ nạp được sử dụng để nạp thẻ vào hệ thống nạp KNB trên trang chủ Cổ Long 2 đều được nhận thêm 50% KNB.

Thẻ mệnh giá 10.000 VNĐ = 1.500 KNB
Thẻ mệnh giá 20.000 VNĐ = 3.000 KNB
Thẻ mệnh giá 50.000 VNĐ = 7.500 KNB
Thẻ mệnh giá 100.000 VNĐ = 15.000 KNB
Thẻ mệnh giá 200.000 VNĐ = 30.000 KNB
Thẻ mệnh giá 500.000 VNĐ = 75.000 KNB

 
Đối Với Chuyển Khoản

Với tất cả các giao dịch chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Mod trong thời gian diễn ra sự kiện này đều được nhận thêm 100% KNB.

Chuyển khoản 100.000 VNĐ = 20.000 KNB
Chuyển khoản 200.000 VNĐ = 40.000 KNB
Chuyển khoản 500.000 VNĐ = 100.000 KNB
Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ = 200.000 KNB
Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ = 400.000 KNB

 
Về thông tin tài khoản ngân hàng của Clover, anh chị em vui lòng xem tại ĐÂY nhé

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online