Online Nhận Quà

Mỗi ngày người chơi đăng nhập vào trang tài khoản điểm danh để nhận những phần quà hấp dẫn của Cổ Long Online.

Trong 1 tháng người chơi có thể nhận tối đa là 24 phần thưởng và mỗi ngày chỉ nhận được 1 phần thưởng.

Sang tháng tiếp theo, phần thưởng sẽ được reset và người chơi có thể tiếp tục nhận lại từ đầu.

Thời Gian

Thời gian bắt đầu điểm danh là ngày mùng 2 hàng tháng.

Phần Thưởng

Phần Thưởng Cố Định: đối với tất cả đại hiệp không có phát sinh nạp thẻ hoặc tổng nạp trong tháng < 2.000.000 VNĐ, sẽ được nhận các vật phẩm ở danh sách Cố Định.

Phần Thưởng Đặc Biệt: đối với đại hiệp có tổng nạp từ 2.000.000 VNĐ trở lên trong tháng, sẽ được nhận các vật phẩm ở danh sách Đặc Biệt. (Nên nạp từ đầu tháng rồi hãy nhận thưởng để được phúc lợi nhiều nhất)

Ngày Phần Thưởng Cố Định Phần Thưởng Đặc Biệt
Phần Thưởng SL Phần Thưởng SL
1 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
2 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
3 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
4 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
5 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
6 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
7 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
8 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
9 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
10 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
11 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
12 Ngân Phiếu Khoán 10 Ngân Phiếu Khoán 99
13 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 1
14 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 1
15 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 2
16 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 2
17 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 3
18 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 3
19 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 4
20 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 4
21 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 5
22 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 5
23 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 6
24 Cuốn Sổ Danh Vọng 1 Cuốn Sổ Danh Vọng 6

 
Lưu ý: các vật phẩm Ngân Phiếu Khoán, Cuốn Sổ Danh Vọng không thể giao dịch.

Hướng Dẫn Nhận Thưởng

Người chơi đăng nhập tài khoản vào trang tài khoản, sau đó chọn Hoạt Động

Online 1
Chọn Hoạt Động
Online 2
Chọn Online Nhận Quà
Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online