Nấu Ăn

Thức ăn sẽ dùng để hồi phục sinh mệnh và nội lực của bạn, tuy nhiên nó không thể dùng được trong chiến đấu. Khi bạn đạt cấp độ 10, hãy tới Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành gặp NPC Tống Điềm Nhi (25, 49) để nói chuyện

Khi kỹ năng nấu nướng đạt cấp 5 là bạn có thể bắt đầu nấu ăn. Để học kỹ năng nấu ăn, bạn sẽ phải tốn một lượng kinh nghiệm và danh vọng nhất định.

Một số loại thức ăn:

Tên Gọi Hình Ảnh Công Dụng
Trứng Hấp Trứng Hấp  Hồi phục 325 HP
Cơm Rang Cơm Rang  Hồi phục 225 MP
Bánh Ngọt Bánh Ngọt Hồi phục 150 điểm giới hạn HP và 300 HP
Bánh Thịt Cua Bánh Thịt Cua  Hồi phục 375 MP
Thịt Kho Tàu Thịt Kho Tàu Hồi phục 225 điểm giới hạn HP và 375 HP
Bánh Bột Lọc Bánh Bột Lọc  Hồi phục 459 MP
Gà Xào Dứa Gà Xào Dứa  Hồi phục 300 HP, có cơ hội hồi phục 10-20 điểm tửu lượng
Tôm Om Vải Tôm Om Vải Hồi phục 150 điểm giới hạn HP và 300 HP, có cơ hội hồi phục 20-30 điểm tửu lượng
Cơm La Hán Cơm La Hán Hồi phục 250 HP, có cơ hội hồi phục 20-30 điểm sức khỏe, chỉ dùng cho trợ thủ 
Gà Đất Sét Gà Đất Sét Hồi phục 400 HP, có cơ hội hồi phục 30-40 điểm tửu lượng
Thịt Chua Ngọt Thịt Chua Ngọt Hồi phục 300 HP, có cơ hội hồi phục 10-20 điểm sức khỏe, chỉ dùng cho trợ thủ
Tuyết Lê Xào Cá Tuyết LÊ Xào Cá Hồi phục 400 HP, có cơ hội hồi phục 30-41 điểm sức khỏe, chỉ dùng cho trợ thủ 

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online