Luyện Thuốc

Để học được nghề chế thuốc, nhân vật cần đạt cấp độ 20 trở lên, có đủ danh vọng, ngân lượng và thể lực, sau đó đến gặp NPC Giản Truyện Học ở Kinh Thành (89, 565) để nói chuyện và học kỹ năng chế thuốc.

Các loại thuốc

Tên Thuốc Hình Ảnh Trường Hợp Sử Dụng Đối Tượng Công Dụng
Kim Sáng Dược Kim Sáng Dược Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 250 HP
Vân Nam Bạch Dược Vân Nam Bạch Dược Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 150 SP
Thanh Linh Trấn Thống Hoàn Thanh Linh Trấn Thống Hoàn Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 100 HP,+ 200 HP
Tiểu Hoàn Đan Tiểu Hoàn Đan Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 250 SP
Tục Mệnh Thần Cao Chiến Đấu Nhân Vật Hồi sinh, + 100 HP,+ 50 HP
Thiên Niên Tuyết Sâm Thiên niên Tuyết Sâm Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 250 HP/+ 150 SP
Ngọ Dạ Lan Hoa Ngọ Dạ Lan Hoa Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải độc
Hộ Tâm Đan Hộ Tâm Đan Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải phong ấn
Vô Cực Tiên Đơn Vô Cực Tiên Đan Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 600 HP
Tuyết Liên Tử Tuyết Liên Tử Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 300 SP
Tố Nữ Đan Tố Nữ Đan Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 200 HP,+ 500 HP
Thanh Tâm Tán Thanh Tâm Tán Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 350 SP
Hắc Ngọc Tục Đoạn Cao Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Chiến Đấu Nhân Vật Hồi sinh, + 250 HP,+ 400 HP
Thúy Tụ Hộ Tâm Đan Thúy Tụ Hộ Tâm Đan Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 800 HP,+ 400 SP
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải độc, + 250 HP,+ 400 HP
Kỳ Bảo Hắc Trân Châu Kỳ Bảo Hắc Trân Châu Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải phong ấn, + 250 HP,+ 400 HP
Thái Ất Phản Hồn Đan Thái Ất Phản Hồn Đan Chiến Đấu Nhân Vật Hồi sinh, + 300 HP,+ 500 HP,+ 350 HP
Thất Sắc Mạn Đà La Thất Sắc Mạn Đà La Chiến đấu / Không chiến đấu Nhân vật / Trợ Thủ + 1000 HP,+ 500 HP
Nhất Nhật Tiến Bảo Tán Thái Ất Thiên Bảo Tán Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải độc, + 300 HP,+ 500 HP,+ 250 SP
Hàm Tiếu Bán Bộ Đinh Hàm Tiếu Bát Bộ Đinh Chiến Đấu Nhân vật / Trợ Thủ Giải phong ấn, + 300 HP,+ 500 HP,+ 250 SP

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online