Luc Phien Mon

Chưởng môn Kim Cửu Linh: Người đứng đầu Lục Phiến Môn này rất chú trọng việc ăn mặc, chất liệu y phục phải quý hiếm, kiểu dáng lúc nào cũng mới nhất, khác xa so với sư huynh của ông ấy. Nhưng võ công và mưu trí của ông ta đều là hàng đầu, không có bản án nào vào tay ông ta là không phá giải được.

Lục Phiến Môn

Điều kiện gia nhập: Hiệp Khách nam, nữ cấp 10 trở lên

Địa thế môn phái: Nằm gần cửa tây của Kinh Thành phồn hoa, đây là môn môn phái chính nghĩa, nhìn từ bên ngoài thì giống một nha môn quan phủ. Ở đây cửa trong cửa ngoài tất nhiên không chỉ có 6 cánh, nhưng đây dường như là nơi phát tán thông tin nhanh nhất trong thiên hạ.

Lục Phiến Môn

Kỹ Năng Hiệp Khách

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Thần Hành Thân Pháp Tật Điện Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái.
Càn Thiên Quyết Vạn Mã Bôn Đằng Tấn công nội nhiều mục tiêu. Số lượng mục tiêu tăng theo cấp kỹ năng.
Khiếu Thiên Quyết Tung Hoành Vô Phương Tăng tạm thời Né Tránh và tỉ lệ né tránh tấn công cận thân trong một số hiệp.
Hổ Khiếu Thương Khung Tấn công nội 1 mục tiêu bên địch.
Trung Cấp Định Tâm Quyết Phi Hoa Giải Huyệt Giải trừ chiêu loại Cấm kị của Dược Thánh, miễn dịch một số hiệp.
Phụ Công Bí Kỹ Tạm thời ghép hiệu quả tăng Tấn công vào vũ khí, mất hiệu quả khi rời mạng.
Phong Vân Quyết Thiên Phong Cuồng Cụ Giảm HP và MP của toàn thể quân địch.
Phá Ngọc Khiếu Tấn công nội 1 mục tiêu, có xác suất khiến đối phương không thể hành động
Cao Cấp Thiên Cương Chính Khí Loa Toàn Cửu Ảnh Tăng né tránh của tổ đội, có tỉ lệ né tấn công cận thân. Hiệu quả trong 3 hiệp
Bạch Hồng Quán Nhật Thức Tấn công nội công nhiều mục tiêu, bỏ qua phòng ngự nội công.