Trợ Thủ Đại HIệp

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trang bị mới vô cùng hấp dẫn. Đó là trang bị Tứ Linh.

Nội Dung

Đại hiệp có thể chế tạo trang bị Tứ Linh tại NPC Thiệu Không Tử (137.208) tại Kinh Thành.

Tứ Linh

Thuộc Tính Chi Tiết

Chu Tướchuyền vũthanh longbạch hổ

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai