Nhiệm vụ gia viên

Tà giáo hộ pháp bắt tay cùng tư tương ác nhân làm loạn, các anh hùng hào kiệt giang hồ cùng nhau hợp sức đánh đuổi bọn thổ phỉ này.

Thời Gian

Thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần lúc 8h00, 16h00 và 23h00

Điều Kiện

– Tổ đội ít nhất 3 người
– Cấp độ 50 là tối thiểu

Thực Hiện

Hàng tuần vào các ngày thứ 3 5 7, Tà Giáo Hộ Pháp sẽ xuất hiện tại các Huyễn Cảnh. Các đại hiệp tới gặp NPC Thiên Cương Đạo Trưởng (153.284) tại Kinh Thành.

Tại các khung giờ 8h00, 16h00 và 23h00 Huyễn Cảnh sẽ mở và các đại hiệp có thể tiến vào khiêu chiến (Cổng vào huyển cảnh chỉ mở trong 5 phút)

Phần Thưởng

Khiêu chiến thành công, các đại hiệp sẽ có tỉ lệ nhận được Võ Học Bí Tịch.

Đặc biệt, nếu vị đại hiệp nào sử dụng trang bị Kim Phong sẽ có cơ hội xuất hiện trợ thủ Thần Thú.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai