Huân Chương Cổ Long

Huân Chương Chiến Công là 1 tính năng vô cùng mới mẻ và hấp dẫn của Cổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh. Để trải nghiệm tính năng này, đại hiệp sẽ phải tham gia các hoạt động ingame đậm chất Cổ Long.

NPC Và Vật Phẩm Liên Quan

Hình Ảnh Mô Tả
Nghĩa Phụ
  • Vị trí: Tỉ Võ Đảo (42.83)
  • Chức năng: nâng cấp Huân Chương
  • Yêu cầu: cấp độ 50 trở lên

 
Đại hiệp sau khi đạt cấp độ 50, có thể quay trở lại Tỉ Võ Đảo tìm gặp Nghĩa Phụ (42.83) để nhận miễn phí Huân Chương Công Trạng Cấp 1.

Huân Chương Công Trạng

Phúc Lợi

Huân Chương Công Trạng được chia làm 10 cấp độ:

Cấp Tỉ + Thể + Căn + Thân + Nội HP
1 2 2%
2 4 4%
3 6 6%
4 8 8%
5 11 10%
6 14 12%
7 17 14%
8 20 16%
9 25 18%
10 30 20%

 
Nâng Cấp

Khi đã sở hữu cho mình Huân Chương Công Trạng, đại hiệp có thể tìm gặp Nghĩa Phụ để tiến hành nâng cấp. Đại hiệp còn phải có đủ số Huân Chương Chiến Công mới có thể nâng cấp.

Huân Chương Công Trạng

Để có thể nhận được Huân Chương Chiến Công, đại hiệp phải tham gia các hoạt động và nhiệm vụ sau:

Hạng Mục Huân Chương Nhận Được Tỉ Lệ
Diệt Thanh 1 100%
Bảng Vàng 1 100%
Dã Tẩu 1 100%
Sư Môn 1 100%
Đào Tàng Bảo Đồ 1 100%
Phát Triển 1 100%
Vận Tiêu 1 100%
Nguyệt Lão 1 100%
Train Map 1 10%
Đại Lý Bách Khoa 15/10/5 100%
Tiến Cung Mỹ Nữ 1 100%
Giang Hồ Tiêu Tiêu 1 20%
BOSS Khiêu Chiến 5 100%
Hòm Báu Đại Soái 1 100%
Tà Giáo Hộ Pháp 1 100%
Giang Hồ Ác Bá 5 100%
BOSS Thủy Linh Cung 5 100%
BOSS Tứ Tương 10 100%
Chiến Bang 50 100%
Kỳ Lân Cái 5 100%
Binh Khí Phổ * 100%

 

Lưu Ý

1. Đối với hoạt động Binh Khí Phổ, đại hiệp càng tiến vào cửa cao hơn thì nhận được Huân Chương nhiều hơn.

2. Đối với hoạt động Đại Lý Bách Khoa, chỉ 3 đại hiệp đạt các danh hiệu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa mới nhận được Huân Chương.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online