Nội Công

Uy Khấu lấy Kim Tiền Bang làm vỏ bọc, để vạch đường làm loạn trung nguyên. Các anh hùng hào kiệt giang hồ cùng nhau hợp sức đánh đuổi bọn thổ phỉ Uy Khấu.

Thời Gian

Hoạt động sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 15/09/2018

Điều Kiện

– Tổ đội ít nhất 3 người
– Cấp độ 50 là tối thiểu

NPC Nhận Nhiệm Vụ

Thích Kế Quang (103.158) ở Kinh Thành

Thực Hiện

Uy khấu nổi loạn ở khắp nơi, các vị đại hiệp tổ đội ít nhất 3 người sẽ đến nhận nhiệm vụ ở Thích Kế Quang.

Khiêu chiến thành công, phần thưởng cố định sẽ là kinh nghiệm và danh vọng.

Đặc biệt, nếu vị đại hiệp nào sử dụng trang bị Kim Phong sẽ nhận được thêm điểm tích lũy hoạt động uy khấu.

Để sử dụng điểm tích lũy đổi thưởng, các vị đại hiệp tới gặp NPC Đinh Ngao (27.280) tại Kinh Thành vào các khung giờ cố định : 8h00, 16h00 và 0h00 hàng ngày để vào phòng Rút Thăm Trúng Thưởng.

Mở mỗi Hòm Báu Tích Điểm sẽ tiêu hao 30 điểm tích lũy hoạt động uy khấu.
Phần thưởng sẽ là Ngân Phiếu, ngoài ra có tỉ lệ 1% nhận được trợ thủ Uy Khấu ngẫu nhiên (Không phân biệt cấp độ)

Tư Chất 3

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai