Nhiệm vụ cổ long

Đại hội võ lâm luận kiếm là dịp để các anh hùng trẻ tuổi tề tựu trao đổi võ học. 4 vị đại hiệp nổi tiếng được nêu tên khắp thiên hạ, đợi các bằng hữu bốn phương đến khiêu chiến.

Đoạt Mệnh Y Sư và Cổ Long Đại Hiệp có kỹ năng Khóa (Trấn Phái)
 
Điều Kiện

– Tổ đội đủ 5 người
– Mỗi ngày chỉ được báo danh 1 lần

NPC Nhận Nhiệm Vụ

Dương Phàm (61.398) ở Kinh Thành

Thực Hiện

4 vị đại hiệp sẽ nhận lời khiêu chiến sau khi báo danh ở NPC Dương Phàm. Tổ đội 5 người sẽ bắt đầu khiêu chiến lần lượt các vị đai hiệp trong Đại Hội Luận Kiếm.

Chỉ cần khiêu chiến thành công, trong tổ đội có người sống sót là tất cả đều được qua cửa. Khi chết không phải chịu trừng phạt tử vong và người chơi được hồi sinh ngay tại chỗ.

Khi chiến đấu không thành công, nhiệm vụ sẽ được tính là thất bại, người chơi chỉ có thể hủy nhiệm vụ rồi chờ đến ngày hôm sau để báo danh lại và bắt đầu thực hiện lại từ đầu.

Danh Sách Đại Hiệp

STT Đại Hiệp Kỹ Năng Đặc Biệt
1 Kim Khai Giáp Chỉ nhận sát thương nội
2 Thạch Quần Chỉ nhận sát thương nội
3 Hoa Nhị Tiên Chỉ nhận sát thương nội
4 Vân Mộng Tiên Tử Hóa giải hiệu ứng bất lợi

 
Mỗi lần khiêu chiên thành công tất cả các đại hiệp kể trên, bạn sẽ được tính là vượt qua 1 vòng luận kiếm. Vượt qua các vòng nhất định, bạn sẽ nhận phần thưởng vô cùng giá trị

Mốc Vượt Qua Vòng Khiêu Chiến
1 Vòng thứ 5
2 Vòng thứ 10
3 Vòng thứ 15
4 Vòng thứ 20
5 Vòng thứ 25
6 Vòng thứ 30
7 Vòng thứ 35
8 Vòng thứ 40

 
Phần Thưởng

Với mỗi mốc luận kiếm bạn vượt qua, tên của bạn và đồng đội luôn được lưu danh sử sách và được nhận thêm những phần thưởng (danh sách phần thưởng bên dưới là dành cho cả team, không phải dành cho từng nhân vật)

Vật Phẩm Số Lượng
10-Mã Não Thạch 1
10-Tử Thủy Tinh 1
10-Lam Bảo Thạch 1
10-Lục Phỉ Thúy 1
10-Hồng Bảo Thạch 1
Siêu Thần Thủy 20

Lưu Ý

– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc khi các thành viên tham gia đều là lần đầu tiên đạt mốc
– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc khi các thành viên là cố định, không có sự thay đổi thanh viên.
– Video Clip bắt buộc phải quay lại đầy đủ từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc trận đánh.

Video Clip là bằng chứng có giá trị duy nhất chứng minh tổ đội đủ điều kiện nhận thưởng. Xin chúc các bằng hữu sớm chinh phục được Đại Hội Võ Lâm Luận Kiếm đầy danh giá này.
 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai